Thông báo về việc đổi tên Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam

Căn cứ công văn số 81/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc cho phép đổi tên Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Phổi Việt Nam.

Quý Hội viên, đồng nghiệp và bạn đọc thân mến,

Xin được trân trọng thông báo:

Căn cứ công văn số 81/QĐ-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc cho phép đổi tên Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Phổi Việt Nam. Tên giao dịch tiếng Anh mới sẽ là: Vietnam Lung Association (VILA). Văn phòng Hội xin được trân trọng thông báo thông tin liên lạc của Hội và các Văn phòng như sau:

HỘI PHỔI VIỆT NAM / Vietnam Lung Association – VILA
Add: 463 Hoang Hoa Tham Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.4.38326249  Ext: 186   Fax: +84.4.3247.4544
Email: hlbpvn@gmail.com
http://vatld.org.vn – http://bvptw.org

– Representative office in Hai Phong
Add: 124 Nguyen Duc Canh , Le Chan District, Hai Phong, Viet Nam
Email: tphucdhyhp@yahoo.com.vn – hoinguyenthanhbm@gmail.com

– Representative office in Ho Chi Minh
Add: 14 Lanh Binh Thang Street, 11 District, Ho Chi Minh, Vietnam
Email: tranvanngocdhyd@yahoo.com

– Representative office in Cantho
Add: 75 Vo Van Tan Street, Ninh Kieu District, Can Tho, Vietnam
Tel: +84-71 3. 822.946     Fax: +84-71 3. 822.946
http://hoitho-cuocsong.org.vn/
Email: vatld_ct@yahoo.com.vn

Logo của Hội Phổi Việt Nam:

Ban Chấp hành.

 

Tin liên quan ...