Thông báo: Về việc phát hành thẻ hội viên Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam năm 2017

Các bạn hội viên Hội Lao và Bệnh phổi thân mến Quý đồng nghiệp thân mến, Văn phòng Hội đang triển khai đổi thẻ 2017. Hội rất mong các bạn lại tiếp tục là người bạn đồng hành với Hội trong các hoạt động vì một cộng đồng có sức khỏe hô hấp khỏe mạnh. […]

Các bạn hội viên Hội Lao và Bệnh phổi thân mến

Quý đồng nghiệp thân mến,

Văn phòng Hội đang triển khai đổi thẻ 2017. Hội rất mong các bạn lại tiếp tục là người bạn đồng hành với Hội trong các hoạt động vì một cộng đồng có sức khỏe hô hấp khỏe mạnh.

Dù bạn ở đâu, xin liên hệ với:

Vũ Xuân Hòa (Hà Nội):

. Mobile: 0936184900

. Email: hlbpvn@gmail.com

Phạm Trần Mộng Thảo (Cần Thơ):

. Mobile: 0909443413

. E-mail: mongthaopk@gmail.com

Mẫu thẻ:

mau-the-vald

Năm mới sắp sang, chúc các bạn 2017 là một năm thành công và hạnh phúc.

Ban Quản trị hoitho-cuocsong.org.vn

—————————————————————————————————————————————-

Dear Members of Vietnam Association against Tuberculosis and Lung Diseases (VATLD)

Dear Colleagues,
Office of VATLD is changing member card of 2017. We’re looking for you continue be as a companion to the VATLD in the activities for a community with healthy respiratory.

Wherever you are, please contact with:

Vu Xuan Hoa (Hà Nội):

. Mobile: 0936184900

. Email: hlbpvn@gmail.com

Phạm Trần Mộng Thảo (Cần Thơ):

. Mobile: 0909443413

. e-mail: mongthaopk@gmail.com

Card demo

mau-the-vald

A new year is coming, wish you 2017 is a year of success and happiness.

Management Board www.hoitho-cuocsong.org.vn

Tin liên quan ...