– Thư chúc mừng Ban chấp hành Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh

Hôm qua, ngày 29 tháng 3 năm 2015, Hội Hô hấp thành phố HCM đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 3 và ra mắt BCH mới. Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam xin được nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch hội PGS.TS Trần Văn Ngọc và các vị BCH nhiệm kỳ mới. Chúc […]

Hôm qua, ngày 29 tháng 3 năm 2015, Hội hấp thành phố HCM đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 3 ra mắt BCH mới. Hội Lao bệnh phổi Việt Nam xin được nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch hội PGS.TS Trần Văn Ngọc các vị BCH nhiệm kỳ mới. Chúc Chủ tịch Hội BCH mới Hội hấp thành phố Hồ Chí Minh sức khỏe chúc hội hoạt động ngày càng hiệu quả.

TM BCH Hội Lao Bệnh phổi Việt Nam.

PCT TS.BS. Nguyễn Văn Thành.  


Tin liên quan ...