– Thư mời: Biên soạn – Góp ý Tạp chí Hô hấp

Tạp chí Hô hấp – tài liệu viết theo chuyên đề hướng tới chuẩn hóa và cập nhật kỹ năng thực hành phát hành mỗi 3 tháng miễn phí toàn quốc cho thành viên có thẻ Hội Lao và bệnh phổi Việt nam. Ban biên tập Tạp chí nhận đăng ký các bài viết, dịch, […]

Tạp chí Hô hấp – tài liệu viết theo chuyên đề hướng tới chuẩn hóa và cập nhật kỹ năng thực hành phát hành mỗi 3 tháng miễn phí toàn quốc cho thành viên có thẻ Hội Lao và bệnh phổi Việt nam.

Ban biên tập Tạp chí nhận đăng ký các bài viết, dịch, các ca lâm sàng. Các bài viết có chất lượng tốt, phù hợp với nội dung của Tạp chí sẽ được đăng. Tác giả sẽ được nhận phí nhuận bút và hưởng quyền lợi tác giả giống như khi đăng bài trên các tạp chí khoa học.

Ban biên tạp Tạp chí Hô hấp cũng phát hành tới các cá nhân, cơ sở y tế, cơ sở đào tạo nếu có nhu cầu với mức phí không lợi nhuận.

Kế hoạch phát hành 2014 như sau:

Tạp chí quý 1: Tràn dịch màng phổi
Tạp chí quý 2: Suy hô hấp
Tạp chí quý 3: Tràn khí màng phổi
Tạp chí quý 4: Dãn phế quản

Xin liên hệ với:

Thư ký biên soạn: ThS BS Cao thị mỹ Thúy
Email: bscaothimythuy@yahoo.com
Mobile: 0918237207
Website: www.hoitho-cuocsong.org.vn

T/M Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam
KT. Chủ tịch
P. Chủ tịch

(Đã ký)
TS BS Nguyễn Văn Thành

Tin liên quan ...