Thư mời Hội nghị Đề nghị đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng động và viêm phổi bệnh viện

Thư mời Hội nghị Đề nghị đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng động và viêm phổi bệnh viện lần thứ 5 Chương trình Đào tạo CME: ngày 14/9/2019 Hội nghị toàn thể: ngày 15/9/2019 Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TIỀN GIANG SỐ 6C RẠCH GẦM, P.1, TP MỸ THO,TỈNH TIỀN GIANG

Thư mời Hội nghị Đề nghị đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng động và viêm phổi bệnh viện lần thứ 5

Chương trình Đào tạo CME: ngày 14/9/2019

Hội nghị toàn thể: ngày 15/9/2019

Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TIỀN GIANG
SỐ 6C RẠCH GẦM, P.1, TP MỸ THO,TỈNH TIỀN GIANG

THU MOI HOI NGHI ĐKKS 2019
LOP CME 14-9-2019

Tin liên quan ...