Thư mời Hội nghị Hô hấp “Đợt cấp COPD: Thực trạng và khuyến cáo ở Việt Nam” tại Hải PhòngThư mời Hội nghị Hô hấp "Đợt cấp COPD: Thực trạng và khuyến cáo ở Việt Nam" tại Hải Phòng

Thư mời Hội nghị Hô hấp “Đợt cấp COPD: Thực trạng và khuyến cáo ở Việt Nam” tại Hải Phòng

thu moi (Hai Phong)

Download tại đây

Ban tổ chức

There are no comments yet

Tin khác đã đăng