Thư mời Hội nghị Hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2018

Kính gửi Quý đồng nghiệp, Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam xin gửi Quý đồng nghiệp thư mời tham dự Hội nghị Hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2018. Trân trọng

Kính gửi Quý đồng nghiệp,

Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam xin gửi Quý đồng nghiệp thư mời tham dự Hội nghị Hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2018.

Trân trọng

Invitation

Tin liên quan ...