Thư mời Hội nghị Hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2018Kính gửi Quý đồng nghiệp,

Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam xin gửi Quý đồng nghiệp thư mời tham dự Hội nghị Hô hấp Hải Phòng – HAPRESCO 2018.

Trân trọng

Invitation

There are no comments yet

Tin khác đã đăng