– Thư mời: Hội thảo có cấp CME với nội dung “Phát triển ý tưởng và xây dựng kế hoạch thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học”.

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học – Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam tổ chức Hội thảo có cấp CME với nội dung “Phát triển ý tưởng và xây dựng kế hoạch thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa […]

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học – Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam tổ chức Hội thảo có cấp CME với nội dung “Phát triển ý tưởng và xây dựng kế hoạch thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học”.

THU-NGO (1)

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...