– Thư mời: Tài trợ các dự án năm 2017 / Letter for calling sponsorship on 2017 projects

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thuộc Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam đang triển khai các dự án toàn quốc

Center for Training and Scientific Research of Vietnam Association Against Tuberculosis and Lung Diseases (VATLD) is implementing the following national projects.

 

CALL FOR SPONSOR 2017

BBT

Tin liên quan ...