Mời tài trợ và các hoạt động biên soạn sách “Thực hành xử trí nội khoa bệnh phổi”

Hội Lao và Bệnh phổi Việt nam đang gọi tài trợ cho công việc biên soạn sách Thực hành xử trí nội khoa bệnh phổi (Practical medical management of lung diseases). Với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành trong chuyên ngành bệnh phổi trên cả nước. Sách sẽ được phát hành […]

Hội Lao và Bệnh phổi Việt nam đang gọi tài trợ cho công việc biên soạn sách Thực hành xử trí nội khoa bệnh phổi (Practical medical management of lung diseases). Với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành trong chuyên ngành bệnh phổi trên cả nước. Sách sẽ được phát hành trong và ngoài nước bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh), khoảng 1200-1500 trang, công tác biên soạn kết thúc vào tháng 12 năm 2016.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...