– Thư mời: Tham gia Hội thảo đồng thuận “Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhìn từ bản chất viêm và điều trị”

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và đợt cấp COPD là tình trạng bệnh lý rất đa dạng về bản chất bệnh học (heterogeneous). Việc tiếp cận thực hành và nhất là điều trị rất không đơn giản.

Cách tiếp cận theo phân loại A-D của GOLD mặc dù đã là khá cụ thể song vẫn khó áp dụng trong thực tế. Để hiểu được bản chất bệnh học COPD không có gì tốt hơn là đi từ bản chất viêm. Trên cơ sở này chúng ta sẽ xét và đưa ra khái niệm tiếp cận đơn giản, khả thi và phân cấp xử trí. Cũng qua hội thảo này, kỳ vọng một đồng thuận quy trình xử trí COPD và đợt cấp sẽ được đề xuất.

Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam (VATLD) dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo đồng thuận “Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhìn từ bản chất viêm và điều trị”.

Thời gian và Địa điểm (Dự kiến)

Thời gian: thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hà Nội.

Chi tiết Thư mời xem tại đây

THU MOI VINACEEP 3

BBT

Tin liên quan ...