– Thư mời: Tham gia nghiên cứu hen kiểm soát kém ở Việt Nam (AIRIVI)

Việt Nam là nước có dịch tễ hen tuy không cao nhưng thực trạng quản lý hen còn rất kém. Gánh nặng kinh tế và xã hội của tình trạng quản lý kém tính trên thu nhập bình quân hàng năm được xếp vào hàng cao trên thế giới. Nguyên nhân của quản lý hen […]

Việt Nam là nước có dịch tễ hen tuy không cao nhưng thực trạng quản lý hen còn rất kém. Gánh nặng kinh tế và xã hội của tình trạng quản lý kém tính trên thu nhập bình quân hàng năm được xếp vào hàng cao trên thế giới.

Nguyên nhân của quản lý hen kém là gì: Thiếu đầu tư?, Hệ thống chăm sóc hoạt động kém hiệu quả, có khác biệt về đặc điểm bệnh lý? Có tác động của vấn đề tâm lý-xã hội?. Đây là những câu hỏi cần được ưu tiên trả lời nếu có tầm nhìn cải thiện tình trạng này.

 

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...