– Thư mời: Viết bài và tham gia phát hành Tạp chí Hô hấp

Kính gửi Các nhà khoa học, Thầy thuốc, Các cơ quan và tổ chức có liên quan Tạp chí Hô hấp số 11 (2017) với nội dung: “ Viêm phổi cộng đồng – Từ lý luận tới thực hành” đang trong quá trình thu nhận thông tin, bài viết. Ban biên tập xin trân trọng kính […]

Kính gửi Các nhà khoa học, Thầy thuốc, Các cơ quan và tổ chức có liên quan

chuyen-de-ho-hapTạp chí Hô hấp số 11 (2017) với nội dung: “ Viêm phổi cộng đồng – Từ lý luận tới thực hành” đang trong quá trình thu nhận thông tin, bài viết. Ban biên tập xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy thuốc, các cơ quan và tổ chức gửi bài và nội dung đăng in, bao gồm:

– Bài viết (tổng quan, hướng dẫn thực hành, dịch, cas lâm sàng)

– Thông tin, thông báo

– Hình ảnh giới thiệu sản phẩm, hoạt động.

Số 11 sẽ phát hành vào tháng 2/2017. Hạn cuối cùng gửi nội dung tham gia ngày 15 tháng 1 năm 2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với:

TS.BS Nguyễn Văn Thành

e-mail: drthanhbk@gmail.com

mobile: 0913817945

Ban biên tập Hô hấp

Tin liên quan ...