– Tin nhanh: Họp các chuyên gia về Hen và COPD Việt nam tại Phú Quốc (2-8-2014).

Bên cạnh những tiến bộ rất quan trọng hiểu biết của chúng ta về sinh bệnh học cũng như về điều trị và phòng bệnh thì nhận định chung tình hình mắc và gánh nặng kinh tế xã hội của hai bệnh lý này hầu như không thay đổi trong vòng 10 năm qua. Những […]

Bên cạnh những tiến bộ rất quan trọng hiểu biết của chúng ta về sinh bệnh học cũng như về điều trị và phòng bệnh thì nhận định chung tình hình mắc và gánh nặng kinh tế xã hội của hai bệnh lý này hầu như không thay đổi trong vòng 10 năm qua.
Những yếu tố được xem là quan trọng tác động tới tình hình bệnh là năng lực của thầy thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu và hiệu quả của thuốc điều trị. Trên cơ sở nhận thức này, Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam (VATLD) cùng với công ty dược phẩm Boehringer Ingelheim (BI) đã tổ chức cuộc họp các chuyên gia Việt Nam tại Phú quốc ngày 2-8-2014 để bàn về công tác xây dựng Tài liệu hướng dẫn quốc gia Hen, COPD và những tiến bộ quan trọng trong việc sử dụng thuốc dãn phế quản để điều trị hai bệnh lý này.
Cuộc họp các chuyên gia Hen và COPD Việt Nam hàng năm là sáng kiến của BI đã được thực hiện trên 10 năm nay. Nội dung các cuộc họp thường trao đổi những vấn đề mang tính cập nhật và việc triển khai công tác chăm sóc bệnh nhân trong tình hình thực tế của Việt Nam. Năm nay, cuộc họp các chuyên gia bàn về tiến bộ trong việc cải tiến dụng cụ phân phối thuốc đối với điều trị Hen và COPD (Respimat) và triển khai các bước tiếp theo công tác biên soạn Guideline hướng dẫn quốc gia Hen và COPD (VNAC) trong tầm nhìn đến cuối năm 2014.
Cũng không thể không nói đến ngoài thông tin về học thuật, các chuyên gia hô hấp Việt Nam từ nhiều năm nay khi sát cánh bên nhau giải quyết nhiều vấn đề về lý luận và xây dựng hệ thống chăm sóc các bệnh lý hô hấp ở Việt Nam họ đã tạo nên một đội ngũ có trình độ chuyên môn, có tính chuyên nghiệp và tính trách nhiệm cao.

BQT: www.hoitho-cuocsong.org.vn

Dưới đây ảnh cuộc họp các chuyên gia Hen và COPD ở Phú quốc 2-8-2014.

Tin liên quan ...