Văn phòng Hội Phổi Việt Nam tại Cần Thơ: Hội nghị khoa học hàng năm và hội thảo cấp CME (tương đương 8 tiết): Cần Thơ 19-20/6/2020.

THONG BAO SU KIEN 19, 20-6-2020

Tin liên quan ...