Video: Hội nghị khoa học Cập nhật quản lý hen và COPD từ Hội nghị Hô hấp Châu Âu – ERS 2019

Hội nghị khoa học Cập nhật quản lý hen và COPD từ Hội nghị Hô hấp Châu Âu - ERS 2019 GS Paul O'Byrne - Giáo sư Hô hấp, Đại Học McMaster, Canada, Chủ nhiệm khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Mc Master, Canada Copyrighted from ERS

Tin liên quan ...