VIDEO: Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng

VIDEO: Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng

Chương trình khoa học:
1. Viêm phổi cộng động – Những thách thức từ góc độ lâm sàng
PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc

2. Tác nhân vi sinh gây bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới phổ biến và tình hình nhậy cảm kháng sinh ở Việt Nam
TS.BS Phạm Hùng Vân

3. Thực hành theo y học chứng cứ trong quản lý viêm phổi mắc phải cộng đồng
ThS.BSCK2. Trần Thị Tố Quyên

4. Dược động học lâm sàng trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Anh

5. Khuyến cáo thực hành viêm phổi cộng đồng
TS.BS Nguyễn Văn Thành

6. Thảo luận Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam

Tin liên quan ...