VIDEO: Tác nhân vi sinh gây bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới phổ biến và tình hình nhậy cảm kháng sinh ở Việt Nam

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng Tác nhân vi sinh gây bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới phổ biến và tình hình nhậy cảm kháng sinh ở Việt Nam TS.BS Phạm Hùng Vân  

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng

Tác nhân vi sinh gây bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới phổ biến và tình hình nhậy cảm kháng sinh ở Việt Nam

TS.BS Phạm Hùng Vân

 

Tin liên quan ...