VIDEO: Thực hành theo y học chứng cứ trong quản lý viêm phổi mắc phải cộng đồng

Thực hành theo y học chứng cứ trong quản lý viêm phổi mắc phải cộng đồng

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng

Thực hành theo y học chứng cứ trong quản lý viêm phổi mắc phải cộng đồng

Tin liên quan ...