VIDEO: Viêm phổi cộng động – Những thách thức từ góc độ lâm sàng

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng Chương trình khoa học: Viêm phổi cộng động – Những thách thức từ góc độ lâm sàng PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc  

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng

Chương trình khoa học:

  1. Viêm phổi cộng động – Những thách thức từ góc độ lâm sàng

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc

 

Tin liên quan ...