Video – Xử trí cơn hen cấp tại tuyến cơ sở

Video – Xử trí cơn hen cấp tại tuyến cơ sở ThS.BS Nguyễn Như Vinh, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Tin liên quan ...